top of page

Iza Jąderek

psycholog, seksuolog, terapeuta

Autorka i współautorska badań i publikacji z zakresu tożsamości płciowych i seksualności. Autorka książki „Seksolatki. Jak rozmawiać z młodzieżą o seksie”.

Edukator seksualny oraz trener umiejętności psychospołecznych (National Open College w Wielkiej Brytanii).

Współpracuje z organizacjami pozarządowymi (Fundacja Promocji Zdrowia Seksualnego, Fundacja Trans-Fuzja, Stowarzyszenie Akceptacja), zajmującymi się upowszechnianiem wiedzy o znaczeniu seksualności, a także pomocą i wszechstronnym wspieraniem osób narażonych na wykluczenia społeczne.

Iza Jąderek
bottom of page